Abonnementsvormen

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk groothandels op ExpertPlace bij elkaar komen om zodoende de ontwikkeling van waardevolle content te stimuleren en het netwerk te verbinden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we bij de start in 2015 en na een evaluatiemoment begin 2017 besloten groothandels kosteloos toegang te blijven verstrekken tot het platform. Je kunt dus heel gemakkelijk kennis maken met de community en kennis blijven delen met je vakgenoten. 

Een belangrijke voorwaarden voor het succes is dat iedereen bereid is kennis te delen, vragen te stellen en bij te dragen aan de conversatie. Daarom kun je alleen als je je bekend maakt met een account bij de vele kennisdocument, relatiegegevens van collega-bedrijven en de verdere achtergronden.

Versterk en vergroot het netwerk

Het is raadzaam om ook je collega's en andere vakgenoten uit te nodigen. Zorg dat de community groeit en het netwerk sterker wordt. Daar profiteert uiteindelijk iedereen van. De personen die de uitnodiging accepteren en een persoonlijk account aanmaken kunnen ook gebruik maken van ExpertPlace onder de zelfde geldende voorwaarden, zonder aanvullende verplichtingen aan te gaan.

Maak een bedrijfsaccount aan

Twee maanden na het in gebruik nemen van je persoonlijk account is het de bedoeling dat je een bedrijfsaccount aanmaakt. Ook na het aanmaken van een bedrijfsaccount blijft het gebruik van ExpertPlace kosteloos. Alle medewerkers van jouw organisatie, eventueel al actief onder een persoonlijk account, kunnen lid worden van het bedrijfsaccount en gebruik maken van ExpertPlace. Het is belangrijk dat één van de de collega's zich opwerpt als beheerder van het bedrijfsaccount.

Op het moment dat je een bedrijfsaccount aanmaakt ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden voor technologie- en dienstenleveranciers

Technologie- en dienstenaanbieders kunnen ook kostloos gebruik maken van ExpertPlace, mits de leverancier naast het publiceren van de gebruikelijke commerciële marketingmaterialen zoals productbrochures, referentie- en businesscases, etc. op regelmatige basis relevante kennis plaatst en actief mee doet in het delen van ervaringen, ideeën en informatie. 

Indien een leverancier niet actief deelneemt en ExpertPlace alleen gebruikt voor commerciële doeleinden dan treden we in contact met de leverancier. De leverancier kan op dat moment deelname aan het platform beëindigen, waarbij we de bestaande commerciele content verwijderen, of de leverancier gaat akkoord met de abonnementsvoorwaarden zoals hieronder weergegeven.

Abonnementsvoorwaarden voor technologie- en dienstenleveranciers

Voor technologie- en dienstenleverancier die ExpertPlace alleen willen voeden met commerciële content is de hoogte van een abonnementen als volgt opgebouwd:

  • € 450,- voor de zelfstandig professional
  • € 450,- per aangemelde consultant voor de diensten-/consultancyleverancier (met een maximum van € 2.250,-)
  • € 2.250,- voor de technologie-/softwareleverancier

Het abonnement is een jaar geldig en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Je bent vrij om te stoppen met het bedrijfsaccount. Dat kun je op elk moment doen. Maar in ieder geval 1 maand voor het einde van het jaarabonnement. Daarmee zal tot het einde van het jaarabonnement alle medewerkers nog volledig toegang hebben tot ExpertPlace. Daarna vervalt de toegang tot ExpertPlace. Wij krijgen daar dan een bericht van en bellen je waarschijnlijk nog even voor de reden. Daar leren wij weer van.

Een kennisplatform technisch en inhoudelijk beheren vraagt om tijd en geld

We hebben besloten ExpertPlace gratis in gebruik te laten zijn. Dat is geheel in lijn met onze visie dat het delen van kennis en ervaringen uiteindelijk een win-win voor iedereen geeft. 

De kosten voor de ontwikkeling van ExpertPlace zijn in 2015 door de Wholesale Consulting Group gedragen, waarbij ook een aantal belangrijke technologieleveranciers in dit ecosysteem bij de start een bijdrage hebben geleverd. 

De exploitatie en het beheer van ExpertPlace ligt bij de Wholesale Consulting Group. Om een deel van deze jaarlijkse kosten te kunnen dekken kennen we richting technologie- en dienstenleveranciers een referralprogramma. 

Referralprogramma

Voor het tot stand brengen van een relevant contact (via ExpertPlace of direct door de Wholesale Consulting Group) tussen een groothandel en leverancier, die de mogelijkheid voor de leverancier biedt om een behoefte of vraagstuk met een groothandel inhoudelijk verder te bespreken, kennen wij een ‘op maat’ referralprogramma.

Op maat wil zeggen dat wij bij voorbaat willen aanhaken op het bestaande partner-/referralprogramma van de leverancier. De definitieve afspraak hierover maken we we graag in een persoonlijk gesprek, waarin we ook de overige zaken bespreken m.b.t. kennisbijdrage aan het platform en de doelstellingen die de leverancier heeft waarin ExpertPlace een bijdrage kan leveren.

Maak eerst een persoonlijk account aan