We zien bij veel van onze groothandelsklanten de behoefte om kostprijsveranderingen snel door te vertalen naar de prijsafspraken met klanten. Denk bijvoorbeeld aan het adequaat doorrekenen van kosten rondom de handeling in het magazijn en de verzendlogistiek of de verandering in de inkoopprijs van artikelen. Je wilt deze veranderingen snel doorvoeren naar je verkoopprijzen om de winstmarge op peil te houden.

Met behulp van de functionele mogelijkheden van KCS Wholesale en het Dovetail integratieplatform hebben we een geautomatiseerd proces ontwikkeld die prijslijstprijzen op basis van een gedefinieerde 'trigger' automatisch herberekent en de nieuwe prijs in de desbetreffende prijslijst bijwerkt.

Triggers

Er kunnen meerdere aanleidingen zijn om de prijslijstprijzen opnieuw te willen berekenen. We noemen dit binnen het geautomatiseerde proces een 'trigger'.

Een 'trigger' voor het herberekenen van een prijslijstprijs kan zijn:

  • Een wijziging van de inkoopprijs van een artikel
  • Nieuwe producten
  • Een wijziging in de calculatiekoppeling, bijvoorbeeld een aanpassing in de opslag van magazijnkosten.
  • Daarnaast kun je ook een trigger zetten op het begin van een periode (dag/maand/kwartaal).

Procesbeschrijving - automatisch herberekenen van prijslijstprijzen

De geautomatiseerde integratie vraagt bijvoorbeeld elk uur of elke dag een query-resultaat (per prijslijst) op. De query haalt vervolgens alle producten op met een gewijzigde inkoopprijs (of gewijzigde calculatiekoppeling). De Query designer rekent daarna met behulp van de calculatiekoppeling de nieuwe prijslijstprijzen (per prijslijst) uit.

Binnen het Dovetail integratieplatform is vervolgens een schudule ingesteld die prijslijstenprijzen via de REST-API per uur/dag/maand/kwartaal bijwerkt met de ingangsdatum van vandaag. Dit kan eventueel ook een toekomstige ingangsdatum zijn.

Bij een proces waarbij de scheduler elk uur draait, worden prijsaanpassingen met de ingangsdatum van vandaag vervolgens uit het opvolgende query-resultaat gefilterd zodat de wijziging het volgende uur niet nogmaals wordt aangeboden.

Zoals eerder aangegeven kunnen nieuw aangemaakte producten ook een trigger zijn. Bij een nieuw product wordt vaak een nieuwe inkoopprijs en een calculatiekoppeling vastgelegd, en zo lopen nieuwe producten in dit geautomatiseerd proces ook mee in de berekening van prijslijstprijzen.

Vervolgstappen in het proces

Afhankelijk van de afspraken met de klanten kan een vervolgstap in dit proces worden ingericht die in de bestaande orderportefeuille de nieuwe prijzen doorvoert.

KCS Wholesale

Voor KCS Wholesale zijn de volgende modules benodigd:

  • Prijsbijstellingen
  • REST-API Query
  • REST-API Prijs- en Voorraadinformatie

Interesse?

Heb je aanvullende vragen of wil je bespreken of dit ook inzetbaar is binnen jouw groothandel. Neem dan contact op met één van onze adviseurs of mail je vraag naar [email protected]

Reacties

Login of registreer om te reageren