Hercalculeren van prijzen in de orderportefeuille

De afgelopen periode zien we dat steeds meer groothandels geconfronteerd worden met sterk fluctuerende inkoopprijzen. De dynamiek en opstuwende prijzen in de markt van grondstoffen en de ontwikkelingen rondom (internationale) transportkosten zijn hier debet aan.

Nu is dat voor een aantal groothandels niet veel nieuws. Door de aard van hun productportfolio hadden ze altijd al een sterke koppeling met de  prijsontwikkelingen op de wereldmarkt van bijvoorbeeld grondstoffen. Nu zien we dat deze ontwikkelingen in de andere ketens ook steeds meer en heftiger doorwerken.

Het noopt groothandels hun prijslijsten veel vaker dan normaal aan te passen. Dat betekent in de praktijk hercalculeren van verkoopprijzen, updaten van de systemen en prijslijsten en de vernieuwde afspraken met de klanten afstemmen. Naast dit proces wil men daarbij ook vaak de bestaande verkooporderportefeuille herberekenen.

Voor een aantal relaties hebben we dit opgelost via de REST-API. Als input hebben wij een query gemaakt met de orderregels die herberekend moeten worden. Via onze integratieoplossing Dovetail roepen wij de query aan en updaten wij de regel met de nieuwe prijs.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur een mail naar [email protected]

Nog geen lid van Expertplace?

Geniet van alle voordelen die ExpertPlace te bieden heeft zoals het downloaden van kennisdocumenten, het geven van een reactie of het plaatsen en vinden van klussen en natuurlijk het directe contact met vakgenoten!

Nu registreren

Blijf op de hoogte

Je hoeft niet alles zelf te halen. We kunnen we het ook bij je brengen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we brengen je periodiek op de hoogte van de laatste kennisontwikkelingen en actuele discussies.

schrijf je in voor de nieuwsbrief