Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Maurice Laan

De digitaliserende wereld noopt veel groothandelaren tot een herdefinitie van hun bestaansrecht, hun “waarom”. Als ze deze gedefinieerd hebben vraagt dit om transformatie. Transformatie van businessmodellen raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Bovendien dient het adaptief zijn van de groothandel te worden ontwikkeld als competentie op zich omdat verandering een constante is.

Vanuit mijn ervaring heb ik veel technologieprojecten zien mislukken omdat de juiste strategische en organisatorische kaders niet waren ingevuld en de noodzakelijke verandering niet werd onderkend. Daarnaast heb ik ook veel successen gezien van ondernemers die vanuit hun visie wel in staat waren om integraal in te spelen op veranderingen in hun omgeving.

Deze ervaringen in combinatie met mijn bedrijfskundige achtergrond en dieptekennis van de groothandel wil ik graag inzetten om bedrijven te helpen in hun strategische heroriëntatie ofwel het implementeren daarvan. Daarbij wil ik graag de verbindende schakel zijn in een netwerk van domeinspecialisten, technologieleveranciers en collega groothandelaren omdat ik ervan overtuigd ben dat netwerken cruciaal zijn in kennisdeling, inspiratie, innovatie en uiteindelijk succes.

Ik kom dan ook graag in contact met groothandelaren die willen innoveren, inspireren, delen en integreren en help ze graag daarbij met mijn ervaring, kennis en netwerk.

Functie

Directeur