ING Research rapport over de digitale groothandel

We liepen tegen een interessant rapport aan van ING Research met als titel: grip op data pakt goed uit voor de groothandel.

 

Herkennen veel van de uitkomsten van het ING-rapport in onze dagelijkse praktijk

In het rapport staan herkenbare uitkomsten en inzichten met ook een aantal klantcases die laten zien dat digitalisering geen zwart-wit aanpak is. De stappen naar een Digitale Groothandel liggen veel genuanceerder en de aanpak is meer een hybride-model in off- en online handel, die elkaar versterken.

Een aantal belangrijke uitkomsten en conclusies die ook benadrukken dat investeren in digitalisering urgentie zou moeten hebben binnen de groothandelsonderneming:

Groothandel sterke groeier in Nederland...

In de afgelopen tien jaar presteerde de groothandel veel beter dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf. De gemiddelde volumegroei van de productie was ruim 2,5 maal zo hoog.

Groothandel heeft een relatief hoge arbeidsproductiviteit...

Kenmerkend voor de groothandel is dat met relatief weinig werknemers een hoge toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. Ook stijgt de arbeidsproductiviteit flink. Sinds 1995 is deze ruim verdubbeld, terwijl deze in de totale economie met slechts een kwart toenam.

Echter investeert de groothandel relatief weinig...

De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de groothandel was de afgelopen jaren hoger dan gemiddeld. Nieuwe efficiencyslagen blijven echter nodig. De groothandel kent t.o.v. andere sectoren een relatief laag investeringsniveau.

...en de groothandel blijft t.o.v. andere sectoren achter in digitalisering

De beschikbaarheid van hard- en software per medewerker is in de laatste 20 jaar in de groot- en detailhandel minder snel gestegen dan gemiddeld.

Data is voor de groothandel de sleutel tot succes...

Er komt dankzij de beschikbaarheid van digitale data en de analyse daarvan een schat aan informatie vrij. Waar in het traditionele businessmodel de focus primair lag op het hebben van grip op de goederenstromen ligt die nu en in de toekomst op beheersing van en sturen op basis van data.

Inleiding ING-rapport

Groothandels hebben de laatste jaren hun speelveld zien veranderen door digitalisering. De macht in de keten lijkt te verschuiven naar fabrikanten en retailers en nieuwe concurrenten hebben zich aangediend.

De verspreiding van Covid-19 en de lockdowns hebben de groothandel als mondiaal opererende sector tijdelijk hard geraakt. De coronacrisis bleek in de eerste fase bovendien een vraag- èn aanbodcrisis. De omzetten kwamen in veel segmenten tijdelijk flink onder druk te staan door de teruglopende vraag van afnemers. Anderzijds vielen toevoerketens tijdelijk weg, wat leidde tot het besef dat just-in-time concepten kwetsbaar zijn.

Online verkopen door consumenten hebben door de lockdowns ook een extra boost gekregen. Zonder digitalisering hadden de retail, maar ook de toeleverende ketenpartijen er veel slechter voor gestaan.

De groothandel is vanouds de verbindende factor tussen vraag en aanbod. Online platformen doen in feite hetzelfde, maar dan digitaal. Het doorvoeren van een digitaliseringsstrategie hoort dan ook de kernactiviteit te zijn van de groothandel. In deze studie wordt op basis van cijfers, trends en casestudies de vraag beantwoord wat voor de groothandel de digitale businessmodellen van de toekomst kunnen zijn.

Downloads:

Nog geen lid van Expertplace?

Geniet van alle voordelen die ExpertPlace te bieden heeft zoals het downloaden van kennisdocumenten, het geven van een reactie of het plaatsen en vinden van klussen en natuurlijk het directe contact met vakgenoten!

Nu registreren

Blijf op de hoogte

Je hoeft niet alles zelf te halen. We kunnen we het ook bij je brengen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we brengen je periodiek op de hoogte van de laatste kennisontwikkelingen en actuele discussies.

schrijf je in voor de nieuwsbrief