Overslaan en naar de inhoud gaan

Het aantal software-applicaties binnen een moderne digitale groothandel groeit verder. Deze trend wordt onder andere gedreven door de ontwikkelingen in de digitale economie waardoor nieuwe applicaties zoals e-commerce, mobiele apps en data-gerelateerde software worden ingezet. Aanvullend zijn dit soort specifieke software-applicaties ook steeds beter bereikbaar door de opkomst van cloudtechnologie.

Het betekent tevens dat deze verschillende software-applicaties met elkaar verbonden dienen te worden. In deze blog gaan we in op de keuzes die groothandels kunnen maken op het gebied van integratie: moet je nu kiezen voor een gespecialiseerd integratieplatform of voor de geïntegreerde 'integratieplatform' functionaliteit van een e-commerce of ERP-leverancier om alle koppelingen tussen de verschillende applicaties te realiseren.

Best-of-breed

Iedere strategische activiteit rechtvaardigt een software-applicatie die ontwikkeld is voor het specifieke doel. In de markt wordt zo'n applicatie ook wel best-of-breed genoemd. Er is sprake van best-of-breed software als het systeem zich in de diepte heeft gespecialiseerd op één activiteit en is daarmee vaak de tegenhanger van een ERP-systeem. Met ERP (Enterprise Resource Planning) wordt een breed scala aan functionaliteiten in één geïntegreerd systeem geboden.

Voor wat betreft de keuze best-of-breed versus ERP hanteren wij het uitgangspunt dat je een best-of-breed benadering hanteert als het strategisch is. Dus een specifieke en diepgaande applicatie waarop de organisatie ook zijn onderscheidende vermogen kan bouwen. Anders moeten groothandels bij voorbaat een geïntegreerde oplossing kiezen en maatwerk zoveel mogelijk voorkomen.

Indien een groothandel bijvoorbeeld een uitgebreide logistieke activiteit heeft met een grote diversiteit waarop onderscheidende waarden worden geleverd dan zal de onderneming in het algemeen kiezen voor een Warehouse Management Systeem (WMS) in plaats van de WMS-functionaliteit in het ERP, of indien klantinformatie van grote waarde is voor het personaliseren van de communicatie kiest de organisatie voor een specifiek CRM-systeem.

Het kiezen van best-of-breed systemen komt steeds vaker voor door de opkomst van cloud technologie en de uitgebreide interfacemogelijkheden van dergelijke applicaties. Applicaties die vroeger te kostbaar waren en veelal geïsoleerd werkten zijn nu bereikbaar voor velen en mits goed geïntegreerd ook in harmonie met elkaar.

Enterprise Service Bus

Om data goed te kunnen laten stromen tussen de verschillende applicaties is een dirigent nodig die deze applicaties orkestreert, het ritme bepaalt en in harmonie laat functioneren. In technologische termen noemen we deze dirigent een Enterprise Service Bus (ESB). De ESB zorgt ervoor dat organisaties het meeste uit hun best-of-breed applicaties halen en geen datasilo’s creëren die een remmende werking hebben op hun digitale strategie.

Zie ook onze blog op de Wholesale Consulting website over waarom organisaties kiezen voor een integratieplatform (ESB).

Dovetail Integratieplatform Wiel

Integratieplatform (ESB) orkestreert de verbindingen in het gevarieerde applicatielandschap

ESB bij voorkeur best-of-breed

De dirigent die orkestreert dient in onze ogen ook onafhankelijk te zijn binnen het applicatielandschap en op zichzelf ook best-of-breed.

Waarom? Meerdere redenen. Hieronder de belangrijkste in deze context:

  • Het is tegenwoordig niet meer zo dat ERP de enige kernapplicatie binnen een groothandel is. Het is daarom niet altijd logisch om de integratieplatformfunctionaliteit tussen de verschillende applicaties en databronnen met het ERP als dirigent op te bouwen. Er ontstaat integratiebehoefte tussen applicaties en databronnen waarbij het ERP niet direct een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan het integreren van productdata uit een productinformatiesysteem richting een webshop of een marktplaats. Of het CRM-systeem in combinatie met website, marketingautomation en de business intelligence omgeving;
  • Een best-of-breed integratieplatform biedt meer functionele diepgang en constante ontwikkeling in bijvoorbeeld de laatste communicatie- en integratieprotocollen en de ondersteuning van de verschillende formaten en talen (denk bijvoorbeeld aan JSON, REST, SOAP, XML, EDI, etc.);
  • Organisaties zoeken bij software-investeringen ook naar blijvende wendbaarheid waarbij een applicatie op termijn relatief makkelijk vervangen of danig vernieuwd moet kunnen worden. Je wilt voorkomen dat deze stap direct implicaties heeft op andere applicaties en gemaakte koppelingen. Je wilt een flexibele schil die zorgt dat andere applicaties bij dit soort stappen juist niet geraakt worden.

Uiteraard heb je de gebruikelijk interfaces nodig vanuit elke applicatieleverancier. Maar als het gaat om de werkelijke integratie sta je vroeg of laat voor de keuze de 'integratieplatform' functionaliteit binnen het ERP of e-commerce te gaan gebruiken of toch te kiezen voor een best-of-breed integratieplatform (ESB).

Als de organisatie de data- en procesintegratie in de toekomst als strategisch ziet dan is de keuze voor een best-of-breed integratieplatform (ESB) de weg om te gaan.

Dovetail - Integratieplatform-as-a-Service

Technologie die vroeger veelal budgettair onbereikbaar was voor het MKB is dankzij cloudtechnologie schaalbaarder geworden en daarmee bereikbaar voor iedereen.

Om business cases in digitalisering mogelijk te maken bij onze klanten hebben wij gekozen voor Dovetail omdat dit cloud software betreft die vanuit een open source community honderden out of the box interfaces kent maar waarvan de kwaliteit toch geborgd is door het bedrijf Dovetail die deze componenten verder doorontwikkeld heeft.

Veel integraties beschikbaar

Met Dovetail hebben we inmiddels een grote diversiteit aan integraties gebouwd voor Unit4 Wholesale klanten. We hebben webshops (Cloudsuite en Magento), SLIM4 en WMS systemen (Van Boxtel) geïntegreerd. Zie ook onze blog met de belangrijkste overwegingen bij e-commerce integraties.

We hebben in – en verkooporderverwerking gedigitaliseerd (PDF, CSV, EDI, XML), koppelingen met marktplaatsen gebouwd en administratieve processen als inkoopfactuurverwerking en verwerking van betalingsspecificaties.

Inmiddels werken tientallen klanten met Dovetail en helpen we deze klanten iedere dag met betrokkenheid en enthousiasme in het strategisch inzetten van hun data en zorgen we dat alle applicaties nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd.

Dovetail gebruikers

Een aanzienlijke basis aan Dovetail gebruikers en bewezen praktijk in de Unit4 groothandelsmarkt

Kies voor de beste applicaties om uw strategische activiteiten te automatiseren maar zorg er ook voor dat deze niet als eiland opereren.

Wil je verder van gedachten wisselen over de inzet van een integratieplatform en de gerealiseerde integraties. Stuur ons een bericht.

Reacties

Login of registreer om te reageren