Overslaan en naar de inhoud gaan

De release notes Kerridge Wholesale SPE6 fix 101 zijn beschikbaar.

Een groot gedeelte van onderstaande gerealiseerde verbeteringen en uitbreidingen zijn opgenomen naar aanleiding van ingevoerde Ideas van klanten.

De volgende zaken kunnen we uitlichten:

 • Mogelijkheid om de achtergrond van kolomvelden in een orderregel een attentiekleur te geven als aan een specifieke conditie wordt voldaan.
 • Uitbreiding van parameters bij afmelden magazijnbon i.r.t. wel of niet mogen deelleveren en naleveren/backorders toestaan bij een voorraad tekort.
 • Mogelijkheid om bij een leverancier in te stellen dat de externe voorraad geïmporteerd wordt met een CSV-bestand.
 • Het is nu mogelijk dat creditorders gefiatteerd moeten worden als het bedrag boven de waarde komt die is vastgelegd in de verkoopordersoort op tabblad “Fiattering”.
 • Assemblage: selectie op componenten mogelijk bij aanmaken verplaatsingsopdracht.
 • Bij het afmelden van de magazijnbon is nu de mogelijkheid tot bijwerken backorders indien blijkt dat de beschikbare voorraad op de betreffende locatie hoger is dan wat er volgens Wholesale zou moeten liggen.
 • Melding bij hoger aantal retour dan besteld bij aanmaak retourorder, eveneens melding hoger aantal retour dan besteld bij ontvangstverwerking.
 • Integratie genesisWorld: synchronisatie verkoopofferte Wholesale met verkoopkans in genesisWorld.
 • Integratie genesisWorld: inactieve debiteuren.
 • Integratie genesisWorld: synchroon houden gegevens tussen bedrijf en contactpersoon.
 • Bij de REST API colli is het mogelijk geworden om met een PUT actie de Track&Trace code van een collo in te vullen of aan te passen.
 • Wel of niet herhalen van meldingen bij omvangrijke intercompany inkooporders is aanpasbaar gemaakt.
 • Om een specifieke taak in de batchmonitor makkelijker terug te vinden zijn de zoekopties uitgebreid.
 • Het is mogelijk geworden om bij een debiteur meerdere prijslijsten vast te leggen.

Daarnaast zijn meerdere meldingen opgelost.

Downloads

De release notes Kerridge Wholesale SPE6 fix 101
Registreer nu gratis om documenten te downloaden

Reacties

Login of registreer om te reageren