Overslaan en naar de inhoud gaan

De release notes Kerridge Wholesale SPE6 fix 107 zijn beschikbaar.

Een groot gedeelte van onderstaande gerealiseerde verbeteringen en uitbreidingen zijn opgenomen naar aanleiding van ingevoerde Ideas van klanten.

De volgende zaken kunnen we uitlichten:

Update 107:

 • Koppeling met HänelSoft, m.b.v. het programma “Exportprofielen” kun je op basis van bestandsuitwisseling een koppeling op de processen: magazijnbon, ontvangst, verplaatsing en inventarisatie, realiseren.
 • In de REST API colli is nu de omschrijving collo opgenomen.
 • Koppeling genesisWorld is verder ontwikkeld m.b.t. e-mailadres (communicatie contactpersoon), organisatiecode, landcode bij contactpersoon, herstelprogramma ontbrekend persoonscode.
 • Doorvoeren van de aanpassingen m.b.t. de nieuwe regelgeving voor de verpakkingenbelasting in verschillende programma's; afvalfonds SUP regelgeving.
 • Vervoersdocument: productomschrijving order als afdrukitem beschikbaar.
 • Verbetering in onderhoud verkoopprijzen: parameters verkoop - zichtbaarheid en gebruik staffelprijzen en assortimentskortingen.
 • Meerdere prijslijsten per debiteur: nu aangesloten in informatieprofiel Klantkaart
 • Rapportage Historische grootboekmutaties: nu is de optie "rekening houden met verdichten grootboekrekening" beschikbaar.
 • Rekeningoverzicht: ook de notities bij facturen op rekeningoverzicht en de aanmaning kunnen afdrukken.
 • Conditionele opmaak verkooporder: toevoeging van kleur legenda voor de gebruiker.
 • Verkooporders: waarschuwing aan gebruiker bij dubbele orderreferentie.
 • Product blokkade per land: eerder geleverde producten wel retour kunnen nemen.
 • Verkooporder, werking van raapscenario’s aangepast i.r.t. geen aanmaak backorder meer bij wel voldoende voorraad.
 • De optie “Bevestiging afdrukken” gaat ook weer aan na de aanpassing in een verkooporder.
 • Mogelijkheid om de einddatum van een verkoopcontract aan te passen, ook na een externe fiattering.
 • Verkoopcontract: de frequentie wordt nu voorgezet zoals vastgelegd in verkoopcontractsoort.
 • Verkoopcontract: producten vervangen ook na een extern gefiatteerd verkoopcontract.
 • Bij verkoopcontracten van het type Afroep is nu in het afroepschema ook te zien welke verkooporder gekoppeld is aan iedere regel.
 • Nu ook een melding van afwijkend afleveradres bij het overnemen van een verkoopofferte.
 • Transsmart: aanpassing naar een vaste formattering telefoonnummer in DoBooking.
 • Mogelijk om de instructie of regeltekst van een inkooporder over te nemen in de regel van de voorontvangst.
 • Wel kunnen factureren van de geleverde producten bij een aanvulling op een geblokkeerde verkooporder.
 • Ketenstandaard bouw en techniek: supplier gegevens beschikbaar in export naar 2BA.
 • Verdelen vrije voorraad naar verkooporders en assemblageopdrachten nu in een scherm beschikbaar.
 • Het is nu mogelijk de regelinstructie bij een inkooporder af te drukken op een goederenontvangstformulier.
 • Aanpassing van het voltooien verkooporder scherm waardoor de blokken “Verzamellooplijst” en “Financieel” beide goed getoond worden.

Daarnaast zijn meerdere meldingen opgelost.

Downloads

Release notes Kerridge Wholesale SPE6 fix 107
Registreer nu gratis om documenten te downloaden

Reacties

Login of registreer om te reageren