Overslaan en naar de inhoud gaan

Mag je winst nemen als je de voorraad waardeert tegen de huidige inkoopprijs (vervangingswaarde)?

In een wereld waarin prijsstijgingen aan de orde van de dag zijn, is het antwoord simpel: "nee". Een voorraadwaarderingsstelsel tegen vervangingswaarde is vanuit bedrijfseconomisch perspectief te beargumenteren, maar is fiscaal sinds 2016 niet meer toegestaan. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel mag je geen winst nemen als deze nog niet daadwerkelijk is gerealiseerd. Die realisatie vindt pas plaats al je de voorraad verkoopt. Bedrijven die een VVP (vaste verrekenprijs)-stelsel hanteren waarbij ze de voorraad regelmatig herwaarderen tegen actuele inkoopprijzen hebben dus een uitdaging indien dit materiële vormen aanneemt.

Keuze waarderingsstelsel

Met de huidige inflatiecijfers merken we dat onze klanten significante herwaarderingsresultaten hebben en dat accountants dat niet accepteren. Het omschakelen naar een GIP of FIFO/LIFO waarderingsstelsel is ook vaak ongewenst omdat dit in het proces tot logistieke inefficiëntie kan leiden ofwel niet past in de wijze waarop je de afdelingen aanstuurt. Zo wordt een inkoop vaak afgerekend op inkoopvoordeel en verkoop op gerealiseerde marge en dat is het makkelijkste in een VVP-stelsel. Zijn er dan oplossingen?

Fiscus: geen winst nemen indien nog niet daadwerkelijk gerealiseerd

De fiscus geeft aan dat er geen resultaat mag worden gecreëerd bij herwaardering van de voorraad. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de herwaardering op de balans op te nemen als ongerealiseerde herwaardering. De herwaardering leidt dan tot een toename van het eigen vermogen maar is resultaatneutraal. Op de balans is dan in principe altijd te herleiden wat de voorraad is tegen historische prijzen (voorraadwaarde - ongerealiseerde herwaardering).

Vrijval van de herwaardering

Het lastige hiervan is dat de vrijval van de herwaardering dan zou moeten plaatsvinden op transactieniveau bij het verkopen van de producten die een herwaardering hebben ondergaan. Omdat dit administratief nauwelijks te doen is zou je met je accountant kunnen afstemmen dat je de geboekte herwaardering afschrijft en dus in het resultaat neemt op basis van de omloopsnelheid. Stel dus dat je de voorraad 4 keer per jaar uitverkoopt dan neem je de herwaardering in 3 periodes in het resultaat. Zorg er wel voor dat je dit goed afstemt met je accountant!

Herwaardering bij prijsdaling

Wat moet je doen als de prijzen dalen en de herwaardering tot verlies leidt? Deze mag je wel meteen in het resultaat nemen. Hetzelfde voorzichtheidsbeginsel stelt dat verliezen moeten worden genomen op het moment dat deze zich voordoen.

Mocht je dus te maken hebben met sterke prijsschommelingen en hanteer je het VVP-stelsel, stem dan met je accountant goed af hoe je hier wat betreft winstneming mee om mag gaan.

Indien je nog vragen hebt hoe dit in je ERP-transactiesysteem het beste kan worden ingeregeld. Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Reacties

Login of registreer om te reageren