Overslaan en naar de inhoud gaan

Woensdag 1 november jl. hebben we zes groothandelsondernemers mogen ontvangen in ons vernieuwde kantoor in Bodegraven. Ze waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over actuele bedrijfsvraagstukken en automatiseringsuitdagingen binnen groothandels. 

Doel: kennisdelen en leren over de cases, aanpak en successen van andere groothandels.

ExpertPlace - het kennisplatform van WCG

Verschillende groothandelsondernemers hadden ons in het voorjaar van 2023 al een aantal malen aangegeven graag in contact te komen met andere groothandelsondernemers om kennis en ervaringen te delen en te leren wat anderen al succesvol hebben gerealiseerd. 

WCG heeft ExpertPlace, het kennisplatform voor groothandels. Onder deze noemer hebben we in ons vernieuwde kantoorpand zes groothandelsondernemers uitgenodigd om kennis te delen en te leren. Voor ons was dit tevens bijzonder leerzaam. Het geeft weer handvatten om cases uit te werken op actuele thema’s en vraagstukken.

Kennis delen en leren van elkaar

De deelnemers voor het rondetafelgesprek hadden allen gemeen een groothandelsonderneming te besturen. Het verschil lag vooral in het productassortiment, de specifieke afnemersgroepen en soms de plaats in de leveringsketen. Ondanks deze verschillen waren er vooral veel overeenkomsten en gingen zelfs tijdens de kennismakingsronde al de nodige vragen en tips over en weer. 

Het mooie is dit dan niet alleen om technologische aspecten ging. De focus lag mede op de vraag hoe je het aanpakt? Hoe ga je om met de veranderingen in je bedrijfsprocessen? Hoe krijg klanten hierin mee? En hoe organiseer je de juiste mensen in je bedrijf om het succesvol te implementeren en echt te laten werken?

De aanwezige deelnemers:

  • Bob Sars - Bakeplus B.V.
  • Jasper Keijzer - Jan Groen Tegels
  • Menno Poelstra - Julius van der Werf Tegelgroothandel B.V.
  • Michael Arbeid - PDA Group B.V.
  • John van Willegen - SmartSD B.V.
  • Bas Versluis - Versluis Paint & Non-paint B.V.

Constant kleine en grote verbeteringen doorvoeren

Alle deelnemers zijn constant in de weer om grote maar vooral ook kleine verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorraadbeheer, orderverwerking en orderbeheer en alle logistieke processen van inslag tot uitslag en verzending van de goederen.

Je merkt dat het telkens balanceren is tussen zoveel mogelijk standaardiseren en efficiency in de handels- en logistieke processen realiseren en daarnaast oog blijven houden voor het leveren van maatwerk aan klanten. Dit zijn vaak extra's die binnen een gestandaardiseerd proces moeten worden gerealiseerd of het zijn handelingen die de klant vraagt die het standaardproces eigenlijk verstoren. Hoe zorg je dat je deze extra dienstverlening ook in je prijs en marge kunt verrekenen.

Het heeft naast de automatisering ook te maken met het durven bieden van keuzes aan een klant. Hoe vaak wil je per week beleverd worden en wat is onze standaard? Hoe ga je om met je leveringsgraad en backorderbeheer? Wat betekent het in kostenontwikkeling en toegevoegde waarde om een zending af te leveren in de binnenstad met een milieuzone en tijdvakken? Wat is de toegevoegde waarde van een drop shipment uit naam van of het gegarandeerd leveren binnen een dag en voor een bepaalde tijd?

Belangrijk is en blijft meerwaarde leveren om je bestaansrecht te versterken.

Behoefte om het complexere applicatielandschap en de leveringsketen te integreren

De meeste groothandels geven aan in de kern een simpel proces te voeren. Toch is het door de tijd heen soms erg ingewikkeld gemaakt. 

Daarnaast is het ERP-systeem omringd geraakt met specifieke aanvullende automatiseringstoepassingen. Denk aan WMS, CRM, PIM en een E-commerce platform. Hierin krijgt het ERP-systeem steeds meer de rol als transactiesysteem (standaardiseren en gericht op efficiency) en de applicaties daar omheen bieden de specifieke toegevoegde waarden naar de ketenpartijen. De (blijvende) ontwikkeling van API-technologie in het ERP-systeem voor de connectiviteit is hierbij van essentieel belang.

De sterke toename van het aantal applicaties in het landschap van een gemiddelde groothandel en het feit dat leveringsketens door de volwassenheid van het internet zijn opgezadeld met veel meer transparantie en versnelling, vraagt om verdergaande integratie en digitalisering van transactieprocessen.

Een van de acties die uit de gesprekken naar voren kwam is een beter overzicht te creëren van alle integraties en digitaliseringen die al gerealiseerd zijn, groot en klein. Het beeld bestaat, voor een groot deel terecht, dat voor veel vraagstukken al lang een bruikbare oplossing is gevonden.

Belang van know how en het organiseren van de juiste mensen

Zoals al eerder benoemd lag de focus in de gesprekken mede op de organisatieveranderingen. Succesvolle inzet van technologie wordt voor een groot deel bepaald door de know how van de mensen en veranderingsgezindheid. In de gesprekken bleek dat dit soms vraagt om ook ingrijpende maatregelen. Je kiest dan voor nieuwe mensen die juist gewend zijn te werken met de gekozen technologie en dit ten volle adopteren.

Ook levert de inzet van nieuwe applicaties en innovaties nieuwe vragen op, zoals: hoe je een optimale balans verkrijgt tussen online verkoop en je buitendienst? Wat heb je aan (online) marketing en binnendienst salessupport nodig en hoe organiseer je de de buitendienst in deze nieuwe situatie? Zowel in omvang als ook in de toegevoegde waarde die ze in het totale verkoop- en relatieproces moeten gaan leveren.

Verdergaande automatisering in het magazijn biedt je de mogelijkheid om je logistieke proces uit te laten voeren door medewerkers die minder productkennis in huis hebben. Veel groothandelsondernemers zien de 'oude garde' met vaak veel product- en proceskennis met pensioen gaan. De jongere vervangers, als je ze al kunt vinden, zijn gewend aan digitale tools en schrikken van papierwerk in een taal die ze slecht beheersen. 

Het vraagt weer om aandacht in het beheer van de logistieke data bij producten en het barcoderen van producten ook als een leverancier hierin niet of slecht voorziet.

Een volgende keer ook deelnemen?

WCG is voornemens dit soort rondetafelgesprekken en kennissessies vaker te organiseren en daarmee het relatienetwerk te versterken en het innovatievermogen te vergroten.

Wil je ook een keer deelnemen aan een van de komende rondetafelgesprekken laat het weten door een bericht te sturen naar [email protected], te bellen met +31 (0)85 0655343 of het onderwerp te bespreken met je vaste business consultant.

Reacties

Login of registreer om te reageren