afbeelding van Erik Thiele
Werkelijke naam: 

Traditioneel gezien neemt het ERP systeem binnen de groothandel een belangrijke positie in. Dat geldt voor zowel het beheer van de groothandelsprocessen als het beheer van alle daarvoor benodigde master data, en erdoor gegenereerde transactionele data.

Doordat de economie verschuift van aanbodgedreven naar vraaggedreven (en in veel gevallen al verschoven is),  verandert de ketenpositie van de groothandel en de wijze waarop het ERP ingezet dient te worden. Dat heeft o.a. als effect dat de verantwoordelijkheid voor processen en data steeds meer gescheiden wordt, en daarvoor ook verschillende automatiseringsoplossingen zijn ontstaan. Tegelijkertijd dienen al die oplossingen naadloos met elkaar te integreren om, naast een efficiënte executie van de processen, de organisatie en de klant te voorzien van de meest actuele en juist informatie. 

Ik zie het als één van mijn voornaamste doelstellingen om de groothandel in staat te stellen al deze informatie met de passende oplossingen op een kwalitatief goede, efficiënte en geïntegreerde manier te kunnen beheren en te gebruiken.

Functie: 
Integratie adviseur
Rol: 
Adviseur
Algemeen management
Projectmanager
Interesses: 
Autosport
Muziek
Tennis
Skills: 
Informatieanalyse
Leidinggeven/management
Organisatieontwikkeling
Projectmanagement

Nog geen lid van Expertplace?

Geniet van alle voordelen die ExpertPlace te bieden heeft zoals het downloaden van kennisdocumenten, het geven van een reactie of het plaatsen en vinden van klussen en natuurlijk het directe contact met vakgenoten!

Nu registreren